เปิดอบรม Microsoft Office แบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม โทร.0945502315 ครูหญิง

You can’t even visualize how many of your academic complications usually are solved the minute you choose to ask for seasoned professional help and manage to pay for essay newspapers essay help

เปิดอบรม Microsoft Office แบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม **โดยแต่ละหลักสูตร สอนทั้งพื้นฐานและแบบประยุกต์ * *ได้แก่
1. Microsoft Word  (โปรแกรมพิมพ์เอกสาร)  4000 บาท
2.Microsoft Excel (โปรแกรมวิเคราะห์และคำนวณในรูปแบบตาราง) 4000 บาท
3.Microsoft Power Point (โปรแกรมนำเสนองาน+วิธีการเตรียมตัวไปพรีเซ้น+ทำสไลน์ให้น่าสนใจ) 4000 บาท
4.Microsoft Visio (โปรแกรมช่วยสร้างแผนภูมิ แผนผัง ตารางแสดงโครงสร้างองค์กร แผนภูมิทางการตลาด ตาราเวลา )4000 บาท
5.Microsoft Access (โปรแกรมช่วยในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับองค์กรขนาดเล็ก) 4000 บาท
6.การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3000 บาท
7.Microsoft Word + Microsoft Excel + Microsoft Power Point 5000 บาท สำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการลงลึกมาก
8.Microsoft Power Bi  โปรแกรมช่วยนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่าย
และข้อมูลสามารถปรับเปลี่ยนได้ real time ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการนำเสนองานให้ผู้บริหาร หรือหัวหน้า 4000 บาท

หลักสูตรเหล่านี้ สามารถเรียนได้ แม้ผู้เรียนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน, ไม่มีพื้นฐานใดๆมาก่อน หรือยังขาดความคล่องแคล่วในการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเหล่านี้เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่าที่สุดจริงๆ สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน และ มีพื้นฐานบ้าง หรือคนที่ต้องการใช้งานโปรแกรมด่วน   ที่จะใช้เรียนรู้เพื่อเสริมความพร้อมในการนำไปประกอบอาชีพต่อไป
สำหรับการสอนของเราเน้นการสอนปฏิบัติ ที่ไม่ใช้ระยะเวลาสอนนาน แต่เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่ไม่แพง โดยสอนตั้งแต่ติดตั้งโปรแกรมจนกระทั่งสามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสม และสอนหลักการคิดต่อยอดของงานด้วย ทั้งนี้หากหลังเรียนติดปัญหาหรือยังหากเอาไปใช้งานจริงแล้ว มีบางส่วนไม่เข้าใจสามารถ สอบถามหรือปรึกษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

** พิเศษสุด สำหรับผู้เรียนตั้งแต่ 2 หลักสูตร มีส่วนลดให้ 1000 บาท **