เปิดอบรม Microsoft Office แบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม โทร.0945502315 ครูหญิง

เปิดอบรม Microsoft Office แบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม **โดยแต่ละหลักสูตร สอนทั้งพื้นฐานและแบบประยุกต์ * *ได้แก่
1. Microsoft Word  (โปรแกรมพิมพ์เอกสาร)  4000 บาท
2.Microsoft Excel (โปรแกรมวิเคราะห์และคำนวณในรูปแบบตาราง) 4000 บาท
3.Microsoft Power Point (โปรแกรมนำเสนองาน+วิธีการเตรียมตัวไปพรีเซ้น+ทำสไลน์ให้น่าสนใจ) 4000 บาท
4.Microsoft Visio (โปรแกรมช่วยสร้างแผนภูมิ แผนผัง ตารางแสดงโครงสร้างองค์กร แผนภูมิทางการตลาด ตาราเวลา )4000 บาท
5.Microsoft Access (โปรแกรมช่วยในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับองค์กรขนาดเล็ก) 4000 บาท
6.การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3000 บาท
7.Microsoft Word + Microsoft Excel + Microsoft Power Point 5000 บาท สำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการลงลึกมาก
8.Microsoft Power Bi  โปรแกรมช่วยนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่าย
และข้อมูลสามารถปรับเปลี่ยนได้ real time ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการนำเสนองานให้ผู้บริหาร หรือหัวหน้า 4000 บาท

หลักสูตรเหล่านี้ สามารถเรียนได้ แม้ผู้เรียนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน, ไม่มีพื้นฐานใดๆมาก่อน หรือยังขาดความคล่องแคล่วในการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเหล่านี้เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่าที่สุดจริงๆ สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน และ มีพื้นฐานบ้าง หรือคนที่ต้องการใช้งานโปรแกรมด่วน   ที่จะใช้เรียนรู้เพื่อเสริมความพร้อมในการนำไปประกอบอาชีพต่อไป
สำหรับการสอนของเราเน้นการสอนปฏิบัติ ที่ไม่ใช้ระยะเวลาสอนนาน แต่เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่ไม่แพง โดยสอนตั้งแต่ติดตั้งโปรแกรมจนกระทั่งสามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสม และสอนหลักการคิดต่อยอดของงานด้วย ทั้งนี้หากหลังเรียนติดปัญหาหรือยังหากเอาไปใช้งานจริงแล้ว มีบางส่วนไม่เข้าใจสามารถ สอบถามหรือปรึกษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

** พิเศษสุด สำหรับผู้เรียนตั้งแต่ 2 หลักสูตร มีส่วนลดให้ 1000 บาท **